TechniShow 2020

3nines distributör i Beneluxområdet, Glavitech b.v., deltar på mässan TechniShow i Utrecht, Nederländerna.

TechniShow pågår mellan 1-4 september och är det största eventet inom fältet produktionsteknologi i Benelux. Besökarna kan förvänta sig med mer än 1000 maskiner, processer och robotar i drift. Besök 3nines distributör, Glavitech, i monter 12.D086 för att lära dig mer om vår teknologi och vad som gör den så unik.

För mer information om mässan, besök: TechniShow