Oljeskimmer

Den skruvbaserade oljeskimmern avskiljer effektivt läckolja från skärvätskan vilket resulterar i en ökad hållbarhet på skärvätska och verktyg samt en bättre arbetsmiljö. Välj mellan de två modellerna SLS för standardapplikationer och MOS för applikationer med hög andel fasta partiklar.