Applikationer

3nines oljedimavskiljare kan hantera alla typer av CNC maskiner och applikationer som använder skärvätska eller olja i bearbetningsprocessen. Här kan du se hur andra har installerat sina oljedimavskiljare.
  • Alla maskiner
  • CNC Fräs
  • CNC Fleroperationsmaskin
  • CNC Borrmaskin
  • CNC Slip
  • CNC Svarv