HÄLSA OCH SÄKERHET

Ren luft är A och O när det kommer till en god arbetsmiljö.

Att inte ta hand om den oljedimma som bildas vid bearbetning innebär stora hälsorisker för dig som arbetar i verkstaden. Som tur är vet vi exakt hur det problemet går att lösa.

Vad är oljedimma?

Vad är oljedimma?

Oljedimma är små luftburna partiklarna som bildas vid bearbetningen av t.ex. metall. Oljedimman innehåller förutom olja; eller om det är en skärvätska vatten och olja; olika tillsatser som rosthämmare och andra kemikalier för att göra den renare, samt föroreningar som metallbitar, läckolja och bakterier. Framförallt nu när man inom EU kraftigt begränsat användningen av bakteriedödande medel, så kallade biocider. Den kontaminerade luften innehåller därför en blandning av ofarliga ämnen men också harmfulla ämnen.

Liten, mindre, minst

Partikelstorleken varierar beroende på olika faktorer som spindelhastighet, skärvätsketryck, viskositet på olja m.m., men ligger ungefär runt 0,5-2µm vid en normalfördelad applikation. Partiklar i den här storleken är luftburna och sprids i lokalen så fort dörrarna till verktygsmaskinen öppnas. Eftersom partiklarna är så små (1 µm = 1/1000 mm) så kan de tränga mycket långt ner i lungorna och är därför mycket skadliga för hälsan.

Oljerök sprids vid metallbearbetning

Oljedimma är små luftburna partiklarna som bildas vid bearbetningen av t.ex. metall. Oljedimman innehåller förutom olja; eller om det är en skärvätska vatten och olja; olika tillsatser som rosthämmare och andra kemikalier för att göra den renare, samt föroreningar som metallbitar, läckolja och bakterier. Framförallt nu när man inom EU kraftigt begränsat användningen av bakteriedödande medel, så kallade biocider. Den kontaminerade luften innehåller därför en blandning av ofarliga ämnen men också harmfulla ämnen.

Liten, mindre, minst

Partikelstorleken varierar beroende på olika faktorer som spindelhastighet, skärvätsketryck, viskositet på olja m.m., men ligger ungefär runt 0,5-2µm vid en normalfördelad applikation. Partiklar i den här storleken är luftburna och sprids i lokalen så fort dörrarna till verktygsmaskinen öppnas. Eftersom partiklarna är så små (1 µm = 1/1000 mm) så kan de tränga mycket långt ner i lungorna och är därför mycket skadliga för hälsan.

Problem med oljedimma

Hälsorisker med att utsättas för oljedimma

Hälsorisker

Regelbunden exponering för oljedimma innebär stora hälsorisker - alltifrån eksem till luftvägsproblem och i värsta fall cancer.

Undvik oljedimma i din verkstad - risk för halka

Hala ytor

Oljedimma som sprids i verkstaden ökar risken för skador pga ökad halkrisk.

Ingen oljedimma i din verkstad

Rengöring

Oljedimman lägger sig som en beläggning i hela lokalen och kräver regelbunden rengöring.

Undvik skador på elektrisk utrustning

Skador på utrustning

En beläggning av oljedimma kan orsaka skador på elektrisk utrustning, ventilationssystem och verktygsmaskiner.

Välj en ren och säker arbetsmiljö.

Välj en ren och säker arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har fastställt gränsvärden för att reglera exponeringen av oljedimma och andra luftföroreningar i verkstadsmiljö. Nivågränsvärdet för oljedimma är 1 mg/m3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:7). En oljedimavskiljare från 3nine separerar effektivt ut oljedimman från den processade luften och returnerar tack vare ett slutfilter (HEPA 13) en 99,95% partikelfri luft – en nivå som ligger långt under gränsvärdet. Med 3nines oljedimavskiljare garanteras du en ren och säker arbetsmiljö.

3nine health & safety

Arbetsmiljöverket har fastställt gränsvärden för att reglera exponeringen av oljedimma och andra luftföroreningar i verkstadsmiljö. Nivågränsvärdet för oljedimma är 1 mg/m3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:7). En oljedimavskiljare från 3nine separerar effektivt ut oljedimman från den processade luften och returnerar tack vare ett slutfilter (HEPA 13) en 99,95% partikelfri luft – en nivå som ligger långt under gränsvärdet. Med 3nines oljedimavskiljare garanteras du en ren och säker arbetsmiljö.