MILJÖN ÄR VÅRT ANSVAR

Ren luft anser vi vara en rättighet. Men det är tyvärr inte en självklarhet.

Som företag måste vi ta ansvar för de konsekvenser som vår verksamhet ger upphov till - både genom att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare, men även genom att värna om den yttre miljön. Genom små ansträngningar kan vi göra mycket och tillsammans kan vi göra mer!

Återvinn din olja eller skärvätska.

Återvinn din olja eller skärvätska.

Vår teknik separerar ut oljedimman istället för att samla upp den i ett filter vilket möjliggör för återvinning av oljor och skärvätskor. Hittills har våra kunder investerat i över 13 000 3nine oljedimavskiljare. Dessa har tillsammans separerat ut över 18 105 000 liter olja – en kvantitet som motsvarar 402 fyllda tankbilar av återvunnen olja för metallindustrin.

Hur mycket utseparerad olja det skulle innebära för dig är svårt att säga. Det beror på applikation och mängden olja/skärvätska som används. Det vi kan garantera är att det blir betydligt mycket mer än vad du får ut från en traditionell filterlösning.

Grönare verkstadsindustri

Vår teknik separerar ut oljedimman istället för att samla upp den i ett filter vilket möjliggör för återvinning av oljor och skärvätskor. Hittills har våra kunder investerat i över 13 000 3nine oljedimavskiljare. Dessa har tillsammans separerat ut över 18 105 000 liter olja – en kvantitet som motsvarar 402 fyllda tankbilar av återvunnen olja för metallindustrin.

Hur mycket utseparerad olja det skulle innebära för dig är svårt att säga. Det beror på applikation och mängden olja/skärvätska som används. Det vi kan garantera är att det blir betydligt mycket mer än vad du får ut från en traditionell filterlösning.

Reducera ditt farliga avfall till ett minimum.

Reducera ditt farliga avfall till ett minimum.

Vårt mål är inte att tjäna pengar på att sälja mängder av filter, istället vill vi minska den globala kvoten av farligt avfall. Sedan vi startade 2003 har vi sålt 13 000 oljedimavskiljare men bara 25 000 filter.

Låg filterförbrukning

För att inte överträffa era förväntningar, uppskattar vi den genomsnittliga livslängden på våra HEPA-filter till över 30 månader. Om vi jämför det med traditionella tekniker som samlar upp oljedimman i ett filter (dvs mekaniska filter eller roterande filter) och som kräver ständiga filterbyten, så erbjuder vår lösning ytterst få filterbyten. 3nines lösning är inte bara kostnadseffektiv för din budget utan skonar också miljön från tusentals begagnade filter som annars skulle ha skickats för destruktion då de är klassade som miljöfarligt avfall.

Minska din filterförbrukning

Vårt mål är inte att tjäna pengar på att sälja mängder av filter, istället vill vi minska den globala kvoten av farligt avfall. Sedan vi startade 2003 har vi sålt 13 000 oljedimavskiljare men bara 25 000 filter.

Låg filterförbrukning

För att inte överträffa era förväntningar, uppskattar vi den genomsnittliga livslängden på våra HEPA-filter till över 30 månader. Om vi jämför det med traditionella tekniker som samlar upp oljedimman i ett filter (dvs mekaniska filter eller roterande filter) och som kräver ständiga filterbyten, så erbjuder vår lösning ytterst få filterbyten. 3nines lösning är inte bara kostnadseffektiv för din budget utan skonar också miljön från tusentals begagnade filter som annars skulle ha skickats för destruktion då de är klassade som miljöfarligt avfall.

Återanvänd frånluften och minska din energiförbrukning.

Återanvänd frånluften och minska din energiförbrukning.

Luften som kommer ut ur våra oljedimavskiljare är 99,95% partikelfri och återförs direkt tillbaka till verkstadslokalen. Speciellt vintertid innebär detta att du kan minska din energiförbrukning och på så sätt sänka uppvärmningskostnaderna för din verkstad.

recycle2

Luften som kommer ut ur våra oljedimavskiljare är 99,95% partikelfri och återförs direkt tillbaka till verkstadslokalen. Speciellt vintertid innebär detta att du kan minska din energiförbrukning och på så sätt sänka uppvärmningskostnaderna för din verkstad.

Minska ditt företags CO2 påverkan.

Minska ditt företags CO2 påverkan.

Genom att separera istället för att samla upp olja och skärvätska i filter kommer du att kunna minska ditt företags totala miljöpåverkan. För att ge ett konkret exempel, de 402 tankbilarna av återvunnen olja som vi nämnde tidigare – de har skonat miljön på 55 416 ton CO2 utsläpp! Lägg till en lägre filterförbrukning, som både innebär färre transporter och minskat farligt avfall, och en lägre energiförbrukning så har vi samlat på oss många faktorer som bidrar till att minska ett företags totala CO2 påverkan.

Sänk ditt företags totala co2 påverkan

Genom att separera istället för att samla upp olja och skärvätska i filter kommer du att kunna minska ditt företags totala miljöpåverkan. För att ge ett konkret exempel, de 402 tankbilarna av återvunnen olja som vi nämnde tidigare – de har skonat miljön på 55 416 ton CO2 utsläpp! Lägg till en lägre filterförbrukning, som både innebär färre transporter och minskat farligt avfall, och en lägre energiförbrukning så har vi samlat på oss många faktorer som bidrar till att minska ett företags totala CO2 påverkan.