En oljedimavskiljare med minimalt underhållsbehov

Fördelarna med 3nines oljedimavskiljare är många. Värt att nämna är det låga underhållsbehovet jämfört med andra tekniker på marknaden samt möjligheten att sänka kostnaderna för olja/skärvätska eftersom en stor del av den utseparerade oljedimman returneras till skärvätsketanken.  

Lågt underhåll och låga kostnader över tid.

Alla leverantörer av oljedimavskiljare kan erbjuda 99,95% renad luft. Med ett HEPA-filter H13 som slutfilter så blir luften så ren. Frågan är vad som händer mellan filterbytena. Vi har räknat ut att med alla filter som 3nine har sålt i relation till antal sålda maskiner så är genomsnittslivslängden på ett filter 30 månader. Kort sagt så tjänar vi inga pengar på eftermarknaden. Filterlivslängden beror givetvis på hur man bearbetar, men de flesta kunder som vi jobbar med har gått från att byta eller tvätta filter varje vecka till vart annat, var tredje år.

low maintenance

Hög separering av olja och skärvätska

Ingen annan teknologi på marknaden har så hög separeringsgrad som 3nine. 100% av alla vätskepartiklar ner till 1µm separeras ut och kan återanvändas igen. Men även en viss andel av de mindre partiklarna kommer att separeras ut baserat på vilket utgångsläge de har när de kommer in mellan lamellerna i rotorn - så mycket som 82% av alla partiklar ner till 0,8µm kommer att separeras ut!

Hög separering av oljedimma

Lång filterlivslängd

Baserat på antal sålda maskiner och mängden sålda filter är den genomsnittliga livslängden på våra HEPA-filter 30 månader, men många gånger kan vi överträffa detta. Filterlivslängden beror på hur stor andel rök och hur stor andel oljedimma som bildas vid bearbetningen och skulle kunna ha en livslängd på allt från 3 månader till 6 år. Låg viskositet på olja, högt skärvätske- eller oljetryck, hög bearbetningshastighet m.m. är faktorer som påverkar hur små partiklar som bildas och i gengäld hur mycket som separeras ut respektive hur mycket som hamnar i slutfiltret. Vi vill inte ge dig falska förhoppningar eftersom vi inte kan förutsäga förhållandet mellan oljedimma/oljerök, men vi vill att du ska förstå hur våra innovativa produkter kan förenkla din vardag. Sedan vi startade 2003 har vi sålt 13 000 oljedimavskiljare men endast 25 000 filter. Detta innebär två filter per oljedimavskiljare, vilket tyder på en längre filterlivslängd än ovan nämnda 30 månader. Våra kunder stannar hos oss då de ser värdet som 3nine teknologin inför i deras vardag, hur lite tid och pengar de behöver spendera på underhåll. En 3nine oljedimavskiljare sparar dig tid och pengar där andra företag inte håller måttet.

HEPA-filter h13 Nina & Lova oljedimavskiljare

Högtrycksbearbetning

Som vi kan se i diagrammet till höger, så ligger en normal koncentrationen av partiklar kring 2µm. I dessa fall separeras nästan alla partiklar ut, endast en liten del blir till rök och fastnar i filtret (orange sektion). Men har man exempelvis högt tryck så förskjuts kurvan till vänster och koncentrationen blir därmed kring mindre partiklar och då belastas slutfiltret mer (gul sektion). Genom att använda en större 3nine maskin samtidigt som att man minskar flödet så ökas separeringen av mindre partiklar. Detta innebär att 3nines oljedimavskiljare är extremt lämpliga även för högtrycksbearbetning.

Har du högtrycksbearbetning? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!
Partikelstorlek fördelning

Ingen rördragning behövs

Inte många känner till riskerna med långa rördragningar. En mekaniska filterlösning behöver långa rör för att få så torr luft som möjligt in till filtret. Även en central lösning är beroende av långa rördragningar. Det som man bör vara medveten om är att oljedimman lägger sig i rören och kan innebära en stor brandrisk om de inte underhålls på rätt sätt. Längre rördragning bör därför alltid undvikas. Vi installerar våra maskiner direkt ovanpå verktygsmaskinen, så nära källan till oljedimma som möjligt.

Gå till produkter läs mer om våra produkter & gör en offertförfrågan via vårt formulär!
fire