Innovationsledande lösningar för rening av industriell inomhusluft

3nine är ett svenskt företag som utvecklar lösningar för rening av industriell inomhusluft. Den revolutionerande tekniken som är baserad på lamellseparering, möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. 3nine’s teknikplattform säkerställer ren luft till lägsta totalkostnad.

Lamellsepareringstekniken uppfanns för över 100 år sedan. Över det senaste årtiondet har 3nine vunnit en stor andel globala patent och har idag cirka 100 st inom lamellseparering.

Ägarstruktur

3nine är sedan 2022 majoritetsägt av Alder. Minoritetsägare är Salvatore Grimaldi som har varit med sedan företagets början.

Alder

Alder är en nordisk investeringsfond med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktig utveckling av hållbara teknikföretag. Alder investerar endast i företag vars verksamhet har ett positivt bidrag till miljön. Det övergripande målet är att bidra till lösningar till de utmaningar vi står inför, såsom klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, begränsade resurser och en växande befolkning, och som kan skapa värde i en föränderlig värld.