Ren luft till alla

Ren luft borde vara en rättighet och inte ett privilegium. Ren luft ska aldrig behöva bli en kompromiss. Vi strävar efter att skapa en god arbetsmiljö samt att värna om den yttre miljön. Ren luft till alla är vår vision.