Teknologin bakom GREEN LINE Oljedimavskiljare

Lamellsepareringsteknologin uppfanns för över 100 år sedan. Under det senaste decenniet har 3nines teknologi för separering fått över 100 patent. Det gör oss till världsledande med över 40 % av alla patent globalt. Här förklarar vi hur GREEN LINE tekniken fungerar: Starta introduktionen

Avancerad teknologi som förenklar din vardag

Alla 3nines oljedimavskiljare bygger på lamellseparering – en teknik som får dig att spendera mindre tid på underhåll.

Spela upp nästa steg

Rening i tre steg

Oljedimavskiljarna i GREEN LINE serien renar luften i tre steg.
1. Genom cykloneffekten
2. Genom lamellsepareringen
3. I HEPA-filtret

Spela upp nästa steg

Rotorn

Varje rotor har 95 plastlameller staplade på varandra. Längst upp sitter en fläkt som skapar själva insuget från verktygsmaskinen in till rotorkammaren.

Spela upp nästa steg

Steg 1 - Cykloneffekten

Den förorenade luften med de vätskeburna partiklarna börjar strömma runt rotorn. Genom cykloneffekten hindras de större partiklarna, ner till 10 µm, att åka in mellan lamellerna utan separeras istället ut. Detta gör tekniken lämplig även för svåra applikationer med mycket fasta partiklar som t.ex. slipning eller gjutgodsbearbetning.

Spela upp nästa steg

Partiklar lever i en liten värld

Avståndet mellan lamellerna är 0,5mm dvs 500µm. Det är här 100% av alla partiklar i storleksordning 10 -1µm kommer att landa på en lamell för att sedan separeras ut.

Spela upp nästa steg

Steg 2 - Lamellseparering

Partiklarnas hastighet påverkas dels av luftens hastighet (grön pil) och partikelns sättningshastighet i förhållande till lufthastigheten (röd pil). 1µm är den minsta partikelstorleken som separeras ut till 100% även om den startar på den sämsta möjliga positionen.

Men även en viss andel av partiklarna under 1µm kommer att landa på lamellen om de startar från en mer gynnsam utgångspunkt.

Spela upp nästa steg

Partiklar ansamlas

Partiklar som landar på lamellen kommer att börja ansamlas och bilda större partiklar. Ju större de blir desto tyngre blir de och desto snabbare rör de sig mot kanten av lamellen där de blir utseparerade som droppar.

Spela upp nästa steg

>1µm

Partiklar mindre än 1µm som startar ifrån ett sämre läge kommer inte att separeras ut i rotorn men tas istället hand om av HEPA-filtret.

Spela upp nästa steg

Steg 3 - HEPA-filtret

Partiklar som är mindre än 1μm kommer att fastna i HEPA-filtret. Eftersom de flesta partiklarna separeras ut i rotorn, kommer HEPA-filtret att hålla länge – i genomsnitt har det en livslängd på över 30 månader!

Spela upp nästa steg

CIP - Din underhållspartner

Speciellt på tuffa applikationer som slipning och bearbetning av gjutjärngods, kan partiklar fastna på kanten av plastlamellerna. Genom vårt patenterade automatiska rengöringssystem CIP tvättas rotorerna kontinuerligt under bearbetningsprocessen, vilket förhindrar igensättning. CIPen använder ren skärvätska/olja och hjälper till att föra ut den utseparerade skärvätskan. För riktigt tuffa applikationer, kan man även ställa in en tvättcykel vid start och stopp av oljedimavskiljaren.

Spela upp nästa steg

Hög separering

GREEN LINE är den enda tekniken på marknaden som kan separera ut sådan hög andel av små partiklar. All utseparerad skärvätska återgår till verktygsmaskinen och kan återanvändas.

3nines oljedimavskiljare
separerar tillsammans ut miljontals liter olja om året!

Spela upp nästa steg

LED kommunikation

Alla GREEN LINE oljedimavskiljare har ett inbyggt styrsystem som övervakar och rapporterar om status på HEPA-filtret, tillstånd på drivrem, rotor och motor. Maskinens status kommuniceras sedan via en LED-list på maskinens fram- och baksida.

Spela upp nästa steg
1

Avancerad teknologi som förenklar din vardag

Alla 3nines oljedimavskiljare bygger på lamellseparering – en teknik som får dig att spendera mindre tid på underhåll.

2

Rening i tre steg

Oljedimavskiljarna i GREEN LINE serien renar luften i tre steg.
1. Genom cykloneffekten
2. Genom lamellsepareringen
3. I HEPA-filtret

3

Rotorn

Varje rotor har 95 plastlameller staplade på varandra. Längst upp sitter en fläkt som skapar själva insuget från verktygsmaskinen in till rotorkammaren.

4

Steg 1 - Cykloneffekten

Den förorenade luften med de vätskeburna partiklarna börjar strömma runt rotorn. Genom cykloneffekten hindras de större partiklarna, ner till 10 µm, att åka in mellan lamellerna utan separeras istället ut. Detta gör tekniken lämplig även för svåra applikationer med mycket fasta partiklar som t.ex. slipning eller gjutgodsbearbetning.

5

Partiklar lever i en liten värld

Avståndet mellan lamellerna är 0,5mm dvs 500µm. Det är här 100% av alla partiklar i storleksordning 10 -1µm kommer att landa på en lamell för att sedan separeras ut.

6

Steg 2 - Lamellseparering

Partiklarnas hastighet påverkas dels av luftens hastighet (grön pil) och partikelns sättningshastighet i förhållande till lufthastigheten (röd pil). 1µm är den minsta partikelstorleken som separeras ut till 100% även om den startar på den sämsta möjliga positionen.

Men även en viss andel av partiklarna under 1µm kommer att landa på lamellen om de startar från en mer gynnsam utgångspunkt.

7

Partiklar ansamlas

Partiklar som landar på lamellen kommer att börja ansamlas och bilda större partiklar. Ju större de blir desto tyngre blir de och desto snabbare rör de sig mot kanten av lamellen där de blir utseparerade som droppar.

8

>1µm

Partiklar mindre än 1µm som startar ifrån ett sämre läge kommer inte att separeras ut i rotorn men tas istället hand om av HEPA-filtret.

9

Steg 3 - HEPA-filtret

Partiklar som är mindre än 1μm kommer att fastna i HEPA-filtret. Eftersom de flesta partiklarna separeras ut i rotorn, kommer HEPA-filtret att hålla länge – i genomsnitt har det en livslängd på över 30 månader!

10

CIP - Din underhållspartner

Speciellt på tuffa applikationer som slipning och bearbetning av gjutjärngods, kan partiklar fastna på kanten av plastlamellerna. Genom vårt patenterade automatiska rengöringssystem CIP tvättas rotorerna kontinuerligt under bearbetningsprocessen, vilket förhindrar igensättning. CIPen använder ren skärvätska/olja och hjälper till att föra ut den utseparerade skärvätskan. För riktigt tuffa applikationer, kan man även ställa in en tvättcykel vid start och stopp av oljedimavskiljaren.

11

Hög separering

GREEN LINE är den enda tekniken på marknaden som kan separera ut sådan hög andel av små partiklar. All utseparerad skärvätska återgår till verktygsmaskinen och kan återanvändas.

3nines oljedimavskiljare
separerar tillsammans ut miljontals liter olja om året!

12

LED kommunikation

Alla GREEN LINE oljedimavskiljare har ett inbyggt styrsystem som övervakar och rapporterar om status på HEPA-filtret, tillstånd på drivrem, rotor och motor. Maskinens status kommuniceras sedan via en LED-list på maskinens fram- och baksida.

0%