3nine AB blir 3nine Industries AB

3nine AB expanderar och bildar tre nya bolag; 3nine Industries AB, 3nine Automotive GmbH samt 3nine Shipping AB.

Sedan början av 3nines historia har 3nine ägnat sig åt att skapa ren luft åt många olika kunder inom olika områden men framför allt inom metallindustrin. Nu har vi kommit till en punkt där vi känner att vi är redo att bredda oss och öppna upp nya bolag för att husera våra tidigare affärsområden. Från och med den 1 april 2020 bildas tre nya bolag; 3nine Industries AB, 3nine Automotive GmbH samt 3nine Shipping AB.

Det största affärsområdet Metall Industry knoppas av och blir ett företag – 3nine Industries AB med dotterbolagen 3nine GmbH i Tyskland och 3nine USA Inc i USA. 3nine AB kommer att stå som ensam ägare och moderbolag. Vårt fokus kommer även fortsättningsvis vara att säkra arbetsmiljön med avseende på den rena luften hos den svenska och globala tillverkningsindustrin.

I det nya bolaget 3nine Automotive GmbH kommer vi att fokusera på fordonsindustrin. Våra kunder är globala last- och personbilsproducenter med behov av produkter och tjänster med separeringsteknologi i centrum. Med det nya företaget 3nine Shipping AB kommer vi att utveckla ny teknologi för att stötta fartygsnäringen i deras miljöarbete.

Ren luft är en av nyckelfrågorna för hur vi och miljön mår idag men också i morgon. Vi vill genom att bredda vår verksamhet med våra nya bolag göra det tydligt att vi vill vara med och hjälpa fler människor och företag att få tillgång till, det som är deras rättighet, dvs den rena luften.

– Oskar Olai, VD 3nine Group.


3nine säkerställer ren luft till lägsta totalkostnad genom innovationsledande teknologi. Kontakta oss om du vill veta mer!

Tel: 08 601 35 40
E-mail: [email protected]