3nine Industries Air Monitoring System

Ta kontroll över luften i dina lokaler med 3nine Industries Air Monitoring System och var säker på att andas ren luft. 

3nine Industries erbjuder ett unikt övervakningssystem som hjälper dig att hålla koll på din luftkvalitet. Den molnbaserade IoT-lösningen använder olika sensorer för att mäta och samla in data, och avancerade algoritmer för att presentera information om luftkvaliteten på din arbetsplats. På så sätt kan du och dina kollegor känna er trygga i att vistas i en hälsosam arbetsmiljö.

3nine Industries luftövervakningssystem ger dig möjligheten att mäta koldioxid-, gas- och/eller partikelhalter i lokaler och få ett larm när  dessa gränsvärden överskrids. Gas- och koldioxidsensorerna inkluderar även fukt- och temperatursensorer.

För mer information, kontakta oss på 08 601 35 40 eller skicka oss ett mail så hjälper vi dig på vägen mot ren luft!