3nine Industries förvärvas av Alder

Den 21 oktober slutförde Alder förvärvet av 3nine Industries AB och dess dotterbolag.

Alder II AB (Alder) är en nordisk investeringsfond med fokus på utveckling av hållbara teknik- och tjänsteföretag. Den 21 oktober avslutade de förvärvet av 3nine Industries AB och dess dotterbolag. Alder avser att accelerera expansionsplanen för 3nine genom organisk och förvärvad tillväxt. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att säkra arbetsmiljön i den globala tillverkningsindustrin.

3nine är ett företag med ett starkt produkterbjudande, varumärke och tillväxtmöjligheter baserat på unik teknologi. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningsgruppen och tidigare ägare för att fortsätta företagets tillväxtresa

säger Dag Broman, Partner på Alder och Peter Lagerlöf, tillträdande VD för 3nine.

3nine Industries AB förvärvades av Alder genom ett uttag från Grimaldi Development AB (tidigare 3nine AB), inklusive varumärket 3nine. Den tidigare ägaren av 3nine, Salvatore Grimaldi, genom Sagri Development AB, kvarstår som minoritetsägare för 3nine-gruppens framtida tillväxtresa.

Se Alders pressmeddelande här: Alder acquires 3nine Industries AB.

På bilden syns, från vänster till höger, Peter Lagerlöf, Dag Broman, Mats R Karlsson, Salvatore Grimaldi & Oskar Olai.