DMG MORI CTX 310 Ecoline

Oljedimavskiljaren Lina från 3nine installerad på en DMG MORI CTX 310 Ecoline CNC svarv.

Modellen CTX 310 ecoline är en universal CNC svarv från DMG MORI som är designad för mindre produktioner och serier. Maskinen är konstruerad för att vara flexibel, produktiv och enkel att använda och för att säkerställa en tydlig översikt under drift.

Genom att installera oljedimavskiljaren Lina direkt ovanpå verktygsmaskinen sparar du på värdefullt golvutrymme i verkstaden. Det patenterade rengöringssystemet CIP (Clean in Place) rengör automatiskt rotorn under bearbetning vilket förebygger manuellt underhållsarbeteav oljedimavsksiljaren.

Oljedimavskiljare Lina 500
Verktygsmaskin DMG MORI
Modell CTX 310 Ecoline
Applikation Svarv
Lär dig mer om Lina 500