Att byta HEPA-filtret på din oljedimavskiljare

Om HEPA-filtret på din oljedimavskiljare blir igensatt måste det bytas för att säkerställa utlovad prestanda.

Oljedimavskiljare Anna, Lova och Nina är försedda med inbyggda tryckmätare och kommunicerar med hjälp av LED-listen när det är dags att byta HEPA-filter. I beskrivningen för styrsystem i användarmanualen finns ytterligare information om larm och ljussignaler.

Gäller för oljedimavskiljare Anna, Lova och Nina:

  1. Se till att maskinen är avstängd och att rotorn har stannat helt.
  2. Demontera filterluckan (A) genom att lossa de två skruvarna genom att vrida ett kvartsvarv (B) som sitter på filterluckans ovansida (fig 5). Tag sedan bort filterluckan genom att dra den uppåt ur sitt spår och sedan utåt (fig 6).
  3. Avlägsna och kasta kontakten (D) vid första bytet av igensatt filter (fig 7).
  4. Lossa HEPA-filtret genom att vrida de två låsspakarna (C) så att de pekar rakt upp (fig 7).
  5. Drag ut det igensatta HEPA-filtret, observera att packningen ibland kan fastna mot underlaget och det kan vara nödvändigt att bända HEPA-filtret uppåt för att packningen ska släppa (fig 8).
  6. Smörj gärna in packningens anliggningsyta med vaselin för att underlätta monteringen av det nya HEPA-filtret. Se till att HEPA-filtret är inskjutet ända till sitt stopp. Lås filtret genom att vrida tillbaka låsspakarna till dess vertikala ursprungsläge.
  7. Återmontera filterluckan och starta oljedimavskiljaren.
Inga verktyg behövs

Byte av HEPA-filtret