Att tänka på när du dimensionerar för din verktygsmaskin

Att förstå vilket luftflöde du behöver för din verktygsmaskin är inte alltid så lätt. Med denna enkla beräkning får du en riktlinje om vilken 3nine oljedimavskiljare som passar din verktygsmaskin.

Många konkurrerande tekniker erbjuder ofta högre flöde än vad vi gör. Mekaniska filter, exempelvis, kräver 2-3 gånger högre flöde än en 3nine oljedimavskiljare på grund av det faktum att filtren i skåpet skapar tryckfall, men även på grund av att att man ofta installerar med långa rördragningar med många rörböjar som också påverkar tryckfallet.

Det är viktigt att förstå vilket luftflöde du verkligen behöver och för att hjälpa dig med detta har vi tagit fram en enkel modell för hur du kan beräkna ditt behov för 3nine produkter. Det är naturligtvis inte en regel utan undantag, eftersom aspekter såsom om verktygsmaskinen är halvöppen eller stängd, skärvätsketrycket, spindelhastighet etc. också spelar en viktig roll för att uppskatta flödesbehovet. Därför rekommenderar vi alltid att ta kontakt med en 3nine säljare för samråd inför ett köp. Denna beräkning ger dig ändå en förståelse för hur man kan uppskatta vilket flöde som behövs.

  • Q: Den föreskrivna flödeshastigheten för oljedimavskiljare
  • LxBxH: Verktygsmaskinens kabinstorlek i m³
  • 160: Mängden luftväxlingar/timme
  • Q(m3/h): (LxBxH)x160

Genom att räkna fram verktygsmaskinens kabinstorlek kan ni hitta motsvarande oljedimavskiljare nedan.

GREEN LINE                                    BLUE LINE
Nova          <2m³                             Lina           <5m³
Anna          <6m³                             Clara         <10m³
Lova           <9m³                             Emma       <20m³
Nina           <12m³                           Petra         <10m³