BIE 2018

3nine oil mist eliminators at BIE 2018

Kom och hälsa på oss under mässan för att höra mer om företaget och våra oljedimavskiljare. Mässan BIE 2018 hålls mellan 17-19 maj 2018 i Brescia, Italien

Linea Tecnica, 3nines distributör i Italien, kommer att ställa ut oljedimavskiljarna Nova, Anna och Lina unde BIE. Passa på att hälsa på dem för att höra mer om 3nines oljedimavskiljare.

Brescia är det första europeiska distriktet specialiserad på industrier med ett industriellt värde på över 10 miljarder euro och med den högsta koncentrationen av företag inom metallbearbetning.
BIE skiljer sig från traditionella mässor och karaktäriserar sig som ett tillfälle för relationer mellan kvalificerade och specialiserade operatörer, uppmuntrande att skapa affärsutbyten. Dess initiativ är utformade för att underlätta relationen marknadsföring och B2B möten.

För mer information om mässan, besök BIEs hemsida.

Vi hoppas att se dig där!