Produktlansering: Alma 500

3nine introducerar oljedimavskiljaren Alma 500 som det senaste tillskottet i sin välbeprövade Blue line-produktserie. Oljedimavskiljaren Alma är kraftfull trots sitt lilla format. Hon är designad för att hålla luften ren på applikationer med stora mängder fasta partiklar och med ett luftflöde på upp till 500m3.

Med en oljedimavskiljare från 3nine vet du vad du kan förvänta dig – ren luft, minimalt med filterbyten samt möjligheten att återanvända din olja/skärvätska. Med lanseringen av Alma säkerställer vi samma effektivitet och tillförlitlighet, i ett mindre format.

Hur fungerar det?

3nines oljedimavskiljare är baserade på en avancerad separationsteknologi. Istället för att samla upp oljedimma/ aerosoler i ett filter, separerar vi vätskepartiklarna från luften och returnerar dem för återanvändning. Den patenterade rotorn fungerar effektivt på våta applikationer och separerar 99,9 % av alla partiklar ner till 1 μm, vilket lämnar endast en liten andel kvar till HEPA-filtret. Detta innebär väldigt få filterbyten och att mer värdefull tid kan läggas på produktionen.

Ren luft för alla

Luften vi andas påverkar oss på många olika sätt. Det är avgörande för vårt välbefinnande och för vår prestation. Att säkerställa en ren och hälsosam arbetsmiljö är en av de viktigaste frågorna för dig och din personal. Med oljedimavskiljaren Alma från 3nine kan du garantera ren luft även vid de svåraste applikationerna som slipning och bearbetning av gjutjärn.

Kontakta oss för mer information!

Ring oss på +46 (0)8 601 35 40 eller skicka en e-post till [email protected]