3nine pratar ren luft på EMO 2019

Att ta ansvar för arbetsmiljö och hälsa är ett måste för att locka till sig ny arbetskraft till industrin. Intresset för hållbara lösningar var stort under mässan i Hannover.

Idag ställs högre krav från myndigheter samtidigt som ren luft även blir ett uttalat krav från en allt mer medveten arbetskår. Regelbunden exponering för oljedimma är skadligt framförallt för hälsan men även ett ogynnsamt klimat för maskiner och teknisk utrustning.

Vi märker att en hälsosam arbetsmiljö blir en allt större angelägenhet för både arbetsgivare och arbetstagare. Attityden till arbetsmiljö har förändrats på bara några år.

– John Elliot, Marknadschef, 3nine

Synergieffekterna av att satsa på sin arbetsmiljö är många – renare luft, renare lokaler, friskare personal som orkar mer. En god arbetsmiljö främjar en lönsam produktion helt enkelt.

3nines oljedimavskiljare renar verkstadsluften

En oljedimavskiljare från 3nine separerar effektivt ut oljedimman från den processade luften och returnerar tack vare ett slutfilter i klass HEPA 13 en 99,95% partikelfri luft. Då majoriteten av oljedimman separeras ut istället för att samlas upp i ett filter, finns möjligheten för återanvändning av den dyra oljan/skärvätskan samtidigt som kostnader för filter och destruktion av de samma minimeras.

Vi är väldigt nöjda med årets EMO mässa. Vi märker att miljöaspekten blir en allt viktigare fråga för många företag, man vill kunna erbjuda sina anställda en ren och hälsosam arbetsplats. Man efterfrågar en lösning som fungerar i längden och det är just det som vi på 3nine erbjuder.

– Patrik Haaster, Business Area Manager, 3nine

EMO –  världsledande inom metallindustrin

Mellan den 16-21 september fanns över 2000 utställare på plats i Hannover för att visa upp sina innovationer under temat ”Smart technologies driving tomorrow’s production!”.  Besökarna var så många som 117,000 från mer än 150 olika länder.