3nine utvecklar tjänster för fjärrövervakning

3nine samarbetar med HiQ och utvecklar oljedimavskiljare med integrerade webtjänster i syfte att förenkla kundernas vardag.

Allt fler företag söker smarta lösningar i syftet att förenkla och effektivisera sin produktion. Detta har legat till grund för att 3nine och HiQ, ett företag som är ledande i Norden på webtjänster och kommunikationslösningar, tagit fram en webblösning som i realtid ger kunden driftstatus och annan viktig information gällande sina oljedimavskiljare.

Att förenkla och effektivisera sin produktion handlar i slutändan om att vara mer konkurrenskraftig. Detta har varit utgångspunkten när 3nine, ST Solutions AB och HiQ tagit fram en IoT-lösning som möjliggör fjärrövervakning av 3nines oljedimavskiljare.

I oljedimavskiljaren finns en monitorbox exqbe installerad  som kontinuerligt samlar in driftdata. Via 3G-nätet skickas all sensordata till ST Solutions molntjänst där HiQ hämtar upp relevant data till webbgränssnittet för presentation och analys av informationen. Förutom oljedimavskiljarens driftsinformation som t.ex. filterförbrukning, luftflöde och separerad olja/skärvätska går det att koppla på externa sensorer som pH-värde, luftkvalitet vid operatören,  temperatur eller nivå på skärvätska. Lösningen ger alltså inte bara en överblick över 3nine oljedimavskiljaren utan kan också kommunicera viktig information om driftsmiljön i verkstaden.

Dessutom är tjänsten utvecklad så att det är enkelt att koppla på nya sensorer att mäta på och få upp det i gränssnittet.

Vi försöker alltid att förenkla vardagen för våra kunder, så att de kan bli mer konkurrenskraftiga och kunna fokusera på produktionen. HiQ var en given partner att jobba med då de dels är marknadsledande och dessutom värnar om att skapa enkla, snygga lösningar som är användarvänliga.

säger VD Oskar Olai.

Första testpiloten är Sandvik Coromant i Sandviken som tycker att de har mycket att vinna på genom att få tillgång till informationen via webgränssnittet. Eftersom FoU avdelningen ligger i Sandviken ser man möjligheten just att kunna kombinera data som man får utav  3nine med annan data i bearbetningsprocessen, och på så sätt få fram viktigt underlag för forskningsarbetet. Dessutom förenklar det vardagen för operatören som direkt får varningar och larm via webben, och på så sätt se vilka åtgärder som behovs samt att de även kan få bra koll på kvalitén av skärvätskan.

Under Elmiamässan 10-13 maj kommer 3nine att visa upp sin senaste utveckling i att skapa en digitaliserad plattform tillsammans med HiQ.


3nine är ett svenskt företag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Den revolutionerande tekniken som är baserad på lamellseparering möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. Till skillnad från traditionell filterteknik, är 3nines oljedimavskiljare förknippade med ett minimum av underhåll. 3nine grundades 2002. 3nine har redan sålt över 13 000 oljedimavskiljare världen över. 2015 var företagets omsättning på 80MSEK. 3nine är en del av Grimaldi Industri koncernen.