3nine RIX Oljeskimmer

RIX Oljeskimmer, ny teknik för att avskilja läckolja introduceras på den europeiska marknaden i ett samarbete mellan 3nine och det japanska företaget RIX.

Testresultat visar att den nya skruvbaserade RIX oljeskimmer avskiljer mer än dubbelt så mycket läckolja än en traditionell bandskimmer vilket resulterar i en ökad hållbarhet på skärvätska och verktyg samt en bättre arbetsmiljö.

3nine RIX OljeskimmerLäckolja är en av de största orsakerna till försämrad kvalitet på skärvätskor och bidrar dessutom till försämrade maskintoleranser. Om läckoljan inte avskiljs behöver skärvätskan kontinuerligt bytas ut, något som i längden blir mycket kostsamt. Läckoljan bidrar även till bakterietillväxt i skärvätskan. När bakterierna sedan sprids i luften kan de ge upphov till allergiska reaktioner samt sprida en obehaglig doft i verkstaden.

Tekniken utnyttjar skillnaden i viskositet mellan olja och skärvätska. Där oljan som har högre viskositet än skärvätskan fastnar på en roterande skruvanordning och sedan avskiljs. Resultatet av ett jämförande test visade att den skruvbaserade oljeskimmern separerar ut 126% mer läckolja än en traditionell bandskimmer utan att få med någon större del av skärvätskan.* Detta är ett helt nytt sätt att avskilja läckolja som förutom hög effektivitet och minimal skärvätskeförlust har låga underhållsbehov, låg driftskostnad och en kompakt design.

Tekniken är utvecklad i Japan av företaget RIX på uppdrag av en världsledande aktör inom fordonsindustrin och är numera en standard i japanska fabriker. 3nine har nu inlett ett samarbete med RIX om att sälja den skruvbaserade oljeskimmern i Europa.

* Resultat från tester gjorda hos en av världens största biltillverkare under en 6 timmars testperiod.


RIX är ett japanskt företag med huvudkontor i Fukuoka, Japan. De utvecklar främst rotationskopplingar och oljeskimmers. 2016 etablerade 3nine och RIX ett samarbete för försäljning av oljeskimmers i Europa under det gemensamma namnet 3nine RIX Oil Skimmer.

3nine är ett svenskt företag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Den revolutionerande tekniken som är baserad på lamellseparering, möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. 3nines oljedimavskiljare är dessutom förknippade med ett minimum av underhåll.

För mer information vänligen kontakta John Elliot, Marknadschef 3nine AB
E-mail: [email protected] eller tel: 08-601 35 44