En lyckad mässa i Holland

Stort intresse för 3nines oljedimavskiljare när vår distributör Glavitech ställde ut på mässan METAVAK i Gorinchem, Nederländerna.

METAVAK är en viktig mässa för hela Benelux området och riktar sig till både tillverkare och användare inom metallindustrin. Årets arrangemang lockade över 10 000 besökare under tre dagar i november och blev en riktig succé. Mest plats i montern fick GREEN LINE maskinerna men besökarna kunde även se en oljedimavskiljare från BLUE LINE serien samt nyheten 3nine RIX Oljeskimmer.

Glavitech hade gjort ett fantastiskt jobb med sin monter och visade 3nines maskiner på bästa tänkbara sätt. Vi hade ett stort antal besökare under mässans alla tre dagar och jag fick möjligheten att träffa flera nöjda kunder i området. Både 3nine och Glavitech är mycket nöjda med mässan.

–  René Osterman, Exportchef på 3nine.

Genom ett gott samarbete med holländska Glavitech har 3nine lyckats etablera sig väl i Benelux området. Den patenterade 3nine teknologin som bygger på separering av oljedroppar ifrån processluft istället för uppsamling i filter lockar kunderna både när det kommer till kostnadsbesparingar och ur en miljösynpunkt.