Boers & Co Precision Machining

Boers & Co Precision Machining uppnår förbättrat arbetsklimat och stabil produktionsprocess med 3nine oljedimavskiljare.

Boers & Co Precision Machining i Schiedam, Nederländerna, upplevde betydande förbättringar i sitt arbetsklimat och i sina bearbetningsprocesser sedan de tog 3nines oljedimavskiljare i bruk. Imponerade av de omedelbara fördelarna bestämde de sig för att utrusta alla sina nya maskiner med 3nine enheter.

Under 2015 installerade Boers & Co Precision Machining den första 3nine oljedimavskiljaren i sin verkstad och den positiva effekten var uppenbar. Ronald Koot, VD för Boers & Co, konstaterar att arbetsklimatet omedelbart förbättrades, vilket resulterade i en mer stabil bearbetningsprocess. Sedan dess har företaget samarbetat med Glavitech, 3nines partner i Benelux-området, för att utrusta alla nya maskiner med 3nine enheter. För Boers & Co kunde samarbetet med 3nine bidra till att upprätthålla en mer hälsosam och produktiv miljö.

Sedan vi började arbeta med 3nine har luftkvaliteten förbättrats enormt.

– Ronald Koot, VD, Boers & Co

Boers & Co, en leverantör av högkvalitativa detaljer, förlitar sig på avancerade bearbetningsmaskiner med höghastighetsspindlar och högtryckspumpar för optimal kylning och spånborttagning. Dessa processer genererar dock en fin dimma av skärvätskepartiklar, vilket kräver ett effektivt system för luftrening. Traditionella filter visade sig vara otillräckliga, eftersom de snabbt blev överbelastade och istället cirkulerade förorenad luft. 3nines oljedimavskiljare separerar däremot nästan 100 % av partiklarna, vilket säkerställer ren luft och förbättrade arbetsförhållanden.

Beslutet att utrusta alla nya maskiner med 3nines enheter grundades på företagets engagemang för medarbetarnas välbefinnande. Oljedimavskiljarna bidrar till ett hälsosammare arbetsklimat, även efter obemannade produktionsperioder. Boers & Co:s fokus på automatisering sträcker sig bortom deras maskiner till den interna logistiken, vilket säkerställer snabb rengöring av delar för att förhindra fläckar och kontaminering. 3nines oljedimavskiljare spelar en avgörande roll för att upprätthålla en stabil produktionsprocess genom att underlätta bättre temperaturhantering och dimensionsstabilitet.

Förutom den positiva inverkan på luftkvaliteten har oljedimavskiljarna från 3nine resulterat i ett minskat underhållsbehov och minskad skärvätskeförbrukning. Separatorernas rotor fångar upp partiklar innan de når HEPA H13-filtret, vilket avsevärt förlänger dess livslängd jämfört med traditionella filter. Detta minskar underhållsbehovet och ger kostnadsbesparingar på lång sikt.

Boers & Co Precision Machining
Fokkerstraat 495
3125 BD Schiedam
[email protected]
https://www.boers.nl/en/