FLEXXAIRE INC

FLEXXAIRE minskade sina underhållskostnader när de bytte ut sin gamla utrustning mot 3nine Industries oljedimavskiljare.

Under de senaste fem åren har FLEXXAIRE valt att ersätta sina tidigare filterlösningar med oljedimavskiljare från 3nine Industries. I samarbete ed 3nine Industries fick FLEXXAIRE inte bara ren luft, utan de kunde också minska den tid och de resurser de tidigare la ner på sina system för uppsamling av oljedimma.

FLEXXAIRE, som äger FLEXXAIRE Fan System och FlexxCool Automated Coolant Management System, är världsledande när det kommer till smarta luftflödessystem, särskilt utformade för tunga maskiner. Med hjälp av ett vändbart fläktsystem tillhandahåller FLEXXAIRE sin patenterade teknik till industriledare inom skogsbruk, jordbruk, byggnation, fordon, kraftproduktion, gruvdrift och deponering.

Genom innovation och ett marknadsbehov har FLEXXAIRE utvecklat sitt FlexxCool Automate Coolant Management System. Detta kylmedelshanteringssystem erbjuder ett bättre sätt att hantera kylmedel genom att automatisera kylmedelsprocessen. Det sparar arbetstimmar, ökar produktiviteten och förbättrar kvaliteten.

3nine mist recovery systems at Flexxaire

Sedan 2018 har vi bytt ut alla våra tidigare oljedimmavskiljare på grund av den höga kostnaden för filterbyten och bristande prestanda.  En stor fördel med 3nine oljedimavskiljare är filtermätaren som visar när HEPA-filtret ska bytas ut. 3nine är vårt förstahandsval när det kommer till oljedimavskiljare. Jag rekommenderar regelbundet 3nine’s produkter till mina kunder.

– Chris Nieuwendyk, Produktionschef

FLEXXAIRE grundades ursprungligen av Clarence Isert år 1983 i Alberta, Kanada. Det hela började med upptäckten att en fläkt med variabel stigning skulle lösa de problem som hans kylare hade med det extrema vädret. Efter flera prototyper bildade Clarence och en grupp lokala investerare FLEXXAIRE 1989. Sedan dess har FLEXXAIRE utökat sitt produktsortiment till att omfatta flera branscher och fortsätter att leva upp till sin vision:

På FLEXXAIRE drivs vi av vårt mål att tillhandahålla en produkt som verkligen bidrar till våra kunders framgång. Vi strävar ständigt efter att uppnå detta mål genom att vara en innovativ tillverkare av vändbara fläktar och använda den senaste tekniken i vår designprocess, i vår tillverkning och i själva produkten.

FLEXXAIRE INC
10430 180 Street NW
Edmonton, AB T5S 1C3 Canada
(866) 489-3267