Expander Systems

3nine Industries säkrar ren luft till anställda på Expander System

Genom att utrusta sina verktygsmaskiner med 3nine Industries oljedimavskiljare kunde Expander Systems ta kontroll över luftkvalitén i sin verkstad.

Som ett led i att hålla luften fri från oljedimma i deras produktionsanläggning i Åtvidaberg, har Expander System sedan 2014 valt att investera i 3nines oljedimavskiljare. Utöver strävan efter att minimera koncernens klimatavtryck, jobbar man inom koncernen med att kontinuerligt säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för sina anställda.

Oljedimavskiljare Lina on Doosan

3nine Industries produkter är driftsäkra, effektiva och kräver väldigt lite underhåll.

– Andreas Skogh – Production Investment på Expander System Sweden AB

För att hjälpa kunder att ta kontroll över luftkvalitén ute i produktionen har 3nine Industries tagit fram en koncept som går under namnet Clean Air Initiative. Tjänsten är uppbyggt på tre delar; mätning, service och utveckling. En servicetekniker från 3nine Industries kommer ut till kunden för att utfärda mätningar på utvalda områden och där data sedan presenteras i en rapport. Skulle det finnas källor till luftföroreningar tas en strategisk plan fram tillsammans med kunden för att åtgärda dessa och säkerställa fortsatt bibehållen luftkvalité samt utveckla arbetet inom arbetsmiljön.

 

Oljedimavskilare Anna hos Expander SystemI samband med vårt senaste köp av oljedimavskiljaren Anna ifrån 3nine Industries, valde vi även att få mätningar utfärdade i lokalen. Vi misstänkte inte direkt att vi hade problem med luftkvalitén, men kände att vi inte vill ta några risker eftersom det ändå handlar om vår personals hälsa. Därför var det skönt att efter mätningarna, få konstaterat att luftkvalitén i verkstaden är god och att vi nu vet att man på Expander jobbar i en hälsosam arbetsmiljö.

– Andreas Skogh – Production Investment på Expander System Sweden AB

 

Expander System

Expander System Sweden AB i Åtvidaberg är globalt erkända för sina ledaxelsystem som motverkar glapp i maskinleder. I de två produktionsanläggningarna, en i Åtvidaberg och den andra i DeWitt i Iowa, USA har över 1,5 miljoner ledaxlar sålts och installerats i över 60 000 applikationer bl.a. inom skogs-, gruv- och processindustrin.

2016 blev Expander Systems Sweden AB uppköpta och är numer en del av Nord-Lock Group.  Med en kraftig ökad efterfrågan på Expander Systems produkter investerade man 2020 i en ombyggnation av produktionsanläggningen i Åtvidaberg och utökade lokalerna med hela 3500 m². Produktionsflödet är numer helt digitaliserat, vilket möjliggör snabba leveranstider och där kundspecifika lösningar kan levereras inom 48 timmar. Med den nya produktionsanläggningen har man dessutom möjlighet att öka produktionsvolymen med upp till 600%.

Expander System Sweden AB
Bäckgatan 7
597 53 Åtvidaberg
Sweden
Website