Festo Production Ltd

Festo Production valde 3nine BLUE LINE oljedimavskiljare till sin fabrik i Jinan, Kina.

När Festo ville säkerställa en god miljöstandard i sin fabrik i Jinan, Kina tog de hjälp av 3nines oljedimavskiljare. Idag har Festo en säker och hälsosam arbetsmiljö och ren verkstadsluft.

Under 2011 tillsatte Festos ledning en projektgrupp med syfte att utveckla och förbättra Jinanfabrikens miljöstandard. En av utmaningarna för att uppnå miljöcertifiering ISO 14001 samt förbättra hälso- och säkerhetsvillkoren för arbetarna i fabriken, var den stora mängd oljedimma som verktygsmaskinernas bearbetning genererar. Eftersom oljedimma är en fara för både människa och miljö om den inte hanteras på rätt sätt var detta en hög prioritet. I oktober 2011 kom projektgruppen i kontakt med 3nine AB och bestämde sig för att testa en 3nine BLUE LINE oljedimavskiljare.

Märkbar förbättring i luftkvalitet

Mätningar i partikelhalten i verkstadsluften gjordes före och efter installationen av oljedimavskiljaren. Efter att testmaskinen visat märkbart goda resultat på bl.a. luftkvalitet valde Festo att investera i 17 stycken BLUE LINE oljedimavskiljare. Inom några veckor hade 3nine installerat de första oljedimavskiljarna och samtidigt utbildat Festos personal så att de själva kunde sköta resterande installationer.

Tack vare 3nines oljedimavskiljare arbetar vi numera i en säker och hälsosam miljö.

säger Dr. Zhou Hong, General Manager på Festo Production Ltd. i Jinan.

Ren verkstadsluft

Efter ytterligare några månader valde Festo att installera 3nine oljedimavskiljare på samtliga verktygsmaskiner i fabriken, en investering på 66 stycken oljedimavskiljare totalt. I dagsläget är verkstadsluften i Festos fabrik i Jinan märkbart förbättrad.


Logo_FestoFESTO
Besöksadress: 1156 Yunqiao Rd.,
Jin Qiao Export Processing Zone
Pudong, Shanghai 201206
Kina
Tel: +86-21+60815100
Web: https://www.festo.com/