Saint-Gobain

Saint-Gobain valde 3nines oljedimavskiljare när det var dags för en uppgradering av anläggningens ventilationssystem  

Höghastighets- och högtrycksbearbetning har blivit en vanligare förekomst inom tillverkningsindustrin. Med högre prestanda på verktygsmaskinerna måste verkstadens ventilationssystem kunna möta ökningen av ”bearbetad luft” för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.

När Saint Gobain fick reda på att de skulle flytta sitt labb till en ny anläggning såg de över det befintliga centrala ventilationssystemet. Med mer softistikerade verktygsmaskiner som använder sig av mer högtryck i bearbetningsprocessen förstod Saint Gobain att deras centrala ventilationssystem inte uppfyllde de miljökrav de önskade och började leta efter alternativ för sin nya anläggning.

Saint Gobains ventilationssystem byts ut

Efter en utvärdering av tre olika lösningar valde Saint Gobain att byta ut det ålderstigna ventilationssystemet. Istället installerades 12 stycken av 3nines GREEN LINE oljedimavskiljare individuellt på verktygsmaskinerna. Efter installationen kunde många reducerade kostnader bekräftas, inklusive kostnader för energi och underhåll. Med en lösning från 3nine leds den dyra skärvätskan tillbaka till verktygsmaskinen för återanvändning. På så sätt reduceras skärvätskeförlusten dramatiskt. Den totala besparingen från 3nines lösning var tiotusentals dollar per år.

Vår viktigaste uppgift är att öka våra kunders produktivitet och lönsamhet. Det är med stor glädje och stolthet som vi kan hjälpa ett företag som Saint Gobain att uppnå sina mål.

– Oskar Olai, VD på 3nine AB

Läs mer om Saint Gobain i denna artikel