TRUMPF

3nines oljedimavskiljare är TRUMPFs förstahandsval vid bestyckning av deras verktygsmaskiner i deras fabriker i Tyskland och Schweiz.

Sedan 2011 har 3nine ett exklusivt avtal med TRUMPF om att utrusta alla deras fabriker med 3nines oljedimavskiljare. Med låg filterförbrukning och möjligheten att återvinna olja och skärvätska passar 3nines oljedimavskiljare TRUMPFs miljöpolicy perfekt.

TRUMPF  grundades 1923 i Stuttgart, Tyskland som en mekanisk verkstad. Sedan dess har företaget utvecklats till ett av världens ledande företag inom tillverknings- och medicinteknik. Idag har de fler än 11,000 anställda och omsätter över 2,81 miljarder euro. TRUMPF erbjuder produktionslösningar inom följande områden: verktygsmaskiner, laser och elektronik för industriella applikationer. Deras produkter används i sin tur vid tillverkningen av en rad olika produkter från fordon och byggteknik till mobila enheter och datalagring.

Oljedimavskiljare med låg filterförbrukning

Som ett globalt företag tar TRUMPF miljöfrågor på största allvar. Sedan 2015 har TRUMPF genomfört en koncernövergripande energihanteringspolicy enligt ISO 50001, i syfte att kontrollera och minska energiförbrukningen. Ambitionen med denna policy är att sträva efter att hitta resurseffektiva lösningar och ta ett helhetsbegrepp med faktorer såsom elförbrukning, gas, förbrukningsmaterial och utrustning, vatten och golvutrymmeskrav, när man investerar i nya lösningar. Med möjligheten att återvinna olja och skärvätskor i processen och tack vare den låga filterförbrukningen passar 3nines oljedimavskiljare perfekt i TRUMPF miljöpolicy. 3nines oljedimavskiljare har under flera år varit deras förstahandsval när det kommer till att utrusta verktygsmaskinerna  i sina produktionsanläggningar i både Tyskland och Schweiz.

Läs mer om hur 3nines oljedimavskiljare bidrar till en grön verkstadsindustri.


logo-trumpfTRUMPF GmbH + Co. KG
Johann-Maus-Str. 2
71254 Ditzingen
Tyskland
Tel: +49 7156 303-36935
E-post: [email protected]
Trumpfs hemsida