Oljedimman är borta och temperaturen sänktes i verktygsmaskinen och i skärvätsketanken

”Vi behöver få bort oljedimman från hallen och jag vill inte ha något strul med det”. Det var därför Lucien Heemskerk, från Heemskerk Fijnmechanica i Waddinxveen, installerade 3nines oljedimavskiljare på sju av sina verktygsmaskiner. Oljedimavskiljarna, som distribueras i Beneluxområdet av företaget Glavitech, säkerställer inte bara bättre luftkvalitet i verkstaden utan sänker även temperaturen i verktygsmaskinen och i skärvätsketanken.

Det familjeägda företaget Heemskerk Fijnmechanica specialiserar sig på CNC-fräsning och svarvning av högkvalitativa produkter utifrån en mängd olika kundspecifikationer samt tillverkar vakumformar för förpackningsindustrin. På Heemskerk har man en maskinpark som består av ca 50 CNC-maskiner, varav 13 har robotladdning. Detta ger dem möjlighet att vara flexibla och möta kundernas specifika behov och krav.

Konstanta investeringar

Heemskerk investerar konstant i maskiner och automatisering. Under 2016 installerades åtta 5-axlade verktygsmaskiner och detta år kommer de att installera en nionde, alla med en robot framtill. Det finns 23 CADCAM-stationer i hallen, som alla anställda har åtkomst till för programmering. ”Alla våra investeringar syftar till att oss framåt”, säger Lucien Heemskerk. ”Att kunna arbeta mer effektivt, och således minska på kostnaderna. Man måste vara realistisk: tillverkningsindustrin är extremt konkurrensutsatt, nu mer än någonsin. Nuförtiden är kvalitet mycket viktigt samtidigt som priset blir en avgörande faktor.”

Hälsosam arbetsmiljö

Investeringar görs även för att förbättra arbetsmiljön. På Heemskerk Fijnmechanica är det viktigt att vara en förstaklassig arbetsgivare och därför är man måna om att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Dessutom är man medveten om de effektivitetsökningar som kan uppnås genom att satsa på arbetsmiljön. Förutom tre luftkonditioneringsapparater på produktionshallens tak så installeras alltid en oljedimlösning på nya verktygsmaskiner för att avlägsna den ohälsosamma oljedimman som bildas under bearbetningsprocessen. Heemskerk Fijmmechanica har testat många olika lösningar för att ta hand om oljedimman under årens lopp, alla med filterpatroner och/eller elektrostatiska filter. ”Men dessa filter blev smutsiga, vilket påverkade driften, fläktar gick sönder då och då och ibland gick en vajer av. Då operatörerna inte rengör utloppet på maskinen så måste man istället hyra in någon som rengör och tids nog måste man byta ut dem. Sammanfattningsvis, om man tittar kritiskt på det, så har de [traditionella] systemen en del goda kvaliteter, men de är inte kompletta. De kräver en hel del underhåll och man får ofta problem med dem. Underhållskostnaden smyger sig på och till slut börjar det handla om ganska stora summor”.

Separering istället för filtrering

Lucien Heemskerk hade tidigare tittat på oljedimavskiljare från svenska 3nine men beslutet blev uppskjutet på grund av kostnaden. När de återigen fick problem med ett gigantiskt moln av oljedimma i produktionshallen insåg de att de var i behov av en bättre lösning. Lucien Heemskerk kontaktade Pieter Glavimans på Glavitech, 3nines distributör i Benelux-området, och beställde sex stycken oljedimavskiljare. Namnet på 3nines enheter indikerar att de i huvudsak inte filtrerar utan separerar. Med traditionella tekniker samlas oljedimman upp i ett filter, alternativt i laddade filterplattor i elektrostatiska filter, medan en oljedimavskiljare från 3nine istället separerar de luftburna vätskepartiklarna från processluften. På så sätt kan en 3nine oljedimavskiljare förutom ren luft erbjuda återanvändning av skärvätskor och en konstant temperatur i verktygsmaskinen. Teknologin bygger på en rotor bestående av plastlameller staplade på varandra som när den roterar effektivt renar luften. I rotorn separeras 99,9 % av alla partiklar ned till 1μm. De återstående 0,1 % samlas upp av ett HEPA-filter (H13), som har en förväntad livslängd på mellan 2 och 3 år under normala driftförhållanden.

Separering av oljedimman förebygger kontinuerligt underhåll och frekventa filterbyten, dessutom har man ett konstant vakum i verktygsmaskinens bearbetningsutrymme,

säger Pieter Glavimans.

Stora förorenare i verkstaden
3nine oljedimavskiljare

Heemskerk Fijnmechanica valde oljedimavskiljaren Lina 500 från 3nines BLUE LINE serie. Här ser man ett exempel på två Lina installerade på Nakamura Tome svarvar som körs dygnet runt.

På Heemskerk Fijnmechanica har man upplevt den luftförorening som stora verktygsmaskiner ger upphov till vid bearbetning, t.ex. från de fleraxliga svarvarna som körs dygnet runt. På deras Nakamura Tome svarvar installerades oljedimavskiljaren Lina 500 från 3nines BLUE LINE serie. Oljedimavskiljarna från BLUE LINE serien producerar luftflöden från 500 m³/h upp till 2500 m³/h och lämpar sig för kabinstorlekar på 5 – 30 m³. Den minsta modellen är Lina 500 och den är designad speciellt för små, inkapslade verktygsmaskiner med en kabinstorlek på upp till 5 m³ och producerar ett luftflöde på upp till 500 m³/h. Oljedimavskiljarna från 3nine monteras direkt på verktygsmaskinen, vilket sparar på golvutrymme och onödig rördragning.

Heemskerk Fijnmechanica köpte även en Clara oljedimavskiljare som kopplades till två fleroperationsmaskiner. Clara lämpar sig för verktygsmaskiner med en kabinstorlek på upp till 10 m³. Alla 3nine oljedimavskiljare installeras med ett automatiskt rengöringssystem; CIP (Cleaning in Place). CIP:en håller lamellerna och rotorn rena genom att periodvis spraya dem med ren skärvätska från verktygsmaskinens skärvätsketank.

På så sätt kräver oljedimavskiljarna lite underhåll och man slipper oroa sig på flera år. Det är det jag vill ha.

säger Heemskerk.

Många fördelar

Oljedimavskiljarna har nu  varit i bruk i nästan ett halvår och även om Heemskerk och hans personal redan från start kunde märka att luften blev mycket renare, ville han ändå mäta det. Vi har mätt den luft som kommer ut från oljedimavskiljaren och vi blev chockade på ett positivt sätt. Vi kunde nu se ett värde på 0,004 mg/m³, medan vi med det gamla systemet låg på 14 mg/m³. Så det var egentligen bara en skorsten”.

Förutom att rena luften bidrar 3nines oljedimavskiljare till fler fördelar. På grund av det höga luftflödet och den höga graden av separering, leds värme ut effektivt. Temperaturen i verktygsmaskinen förblir konstant, även när den körs dygnet runt. En konstant temperatur i verktygsmaskinen är en stor fördel när det kommer till precision i bearbetningen, då en programvarubaserad temperaturkompensation från maskinerna aldrig är 100% felfri.

Tidigare har man kunnat se en temperaturökning i skärvätsketanken, speciellt hos de fleraxliga svarvarna med dubbla spindlar och ett flertal pumpar som alla drar från samma skärvätsketank. Men enligt Heemskerk Fijnmechanicas egna mätningar har skärvätsketemperaturen nu fallit från 34° till 24,4° C tack vare 3nines oljedimavskiljare. ”De har medfört en 10-gradig temperaturdifferens i snitt”, säger Heemskerk. ”Lägre temperaturer innebär minskad instabilitet, minskad skumbildning och minskad risk för bakterie-/svampinfektion”

För honom råder det inga tvivel om att fler 3nine oljedimavskiljare kommer att installeras. ”Att installera sex enheter på en gång var en stor investering för oss, men från och med nu kommer vi att installera dem som standard på alla nya maskiner. Då märks det inte av så mycket. Förutom ren luft så bidrar oljedimavskiljarna även till en mer pålitlig process. Och det är det man vill ha, allra helst för robotiserade dygnet runt-processer. I slutändan kommer man alltid att behöva investera i utrustning för att rena luften ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv. Efterhand kommer underhållskostnaden för denna utrustning att ackumuleras, och till slut så måste du byta ut dem. Om man hittar något som gör att underhållskostnaden minskar så blir det mer hållbart i längden.”.

 

Artikeln är fritt översatt från holländska till svenska. Du kan hitta originalartikeln här.