Saint-Gobain väljer 3nine

Saint-Gobain, en av 3nines kunder, skriver om sin beslutsprocess när deras centrala ventilationssystem behövde bytas ut. Efter en utvärdering gick de på 3nines lösning.

Tillverkningsindustrin är på väg mot en bearbetning med mer högtryck i skärvätskan. Ett företag som har varit medveten om detta är Saint Gobain Abrasives. Deras centrala ventilationssystem kunde inte följa med i utvecklingen. Det var omöjligt för anläggningen att uppnå miljönormer utan några förbättringar. I en artikel i Advanced Manufacturing Media delar de sin process och berättar om de beslut som ledde till 3nines lösning.

Saint-Gobain ersätter deras centrala ventilationssystem

I artikeln säger Saint-Gobain att de utvärderade olika lösningar och valde att byta ut sitt gamla föråldrade centrala ventilationssystem. Istället installerades 12 enheter av 3nines GREEN LINE oljedimavskiljare individuellt på maskinerna. Resultatet var slående, efter installationen kunde många reducerade kostnader noteras, inklusive energi och underhållskostnader. Med 3nines lösning är det möjligt att återanvända skärvätskan, varför den reducerade kylmedelsförlusten var anmärkningsvärd. Den totala besparingen efter installationen av 3nines lösning är flera tiotusentals dollar varje år.

Läs mer i artikeln.

Läs mer om vårt showcase