Få bättre kontroll över produktionen med ny tjänst för fjärrövervakning

En ömsesidig vision att förenkla och effektivisera produktionen i industribranschen genererade ett samarbete mellan 3nine, HiQ och ST Solutions AB. Nu har de tillsammans tagit fram en IoT-lösning som möjliggör fjärrövervakning av 3nines oljedimavskiljare.

IoT-lösningen som utvecklats är en integrerad webbtjänst som ger kunder information om 3nines oljedimavskiljare i realtid. I oljedimavskiljaren finns en monitorbox som kontinuerligt samlar in driftdata om bland annat luftflöde, filterförbrukning och separerad olja. Via 3G-nätet skickas all sensordata till ST Solutions molntjänst där webbgränssnittet från HiQ analyserar och presenterar informationen. Tjänsten är utvecklad på ett sätt att det dessutom är enkelt att koppla upp andra externa sensorer. Detta gör det möjligt att få ut mycket mer än oljedimavskiljarens driftsinformation så som luftkvalitet vid operatören, temperatur eller nivå på skärvätska. Lösningen ger alltså inte bara en överblick över 3nine oljedimavskiljare utan kan också kommunicera ut viktig information om driftsmiljön i verkstaden.

”-Vi försöker alltid att förenkla vardagen för våra kunder, så att de kan bli mer konkurrenskraftiga. Med den här tjänsten får de en bättre överblick och får möjlighet att fokusera mer på produktionen. HiQ och ST Solutions AB var båda givna partners för projektet då de värnar om att skapa enkla, snygga, användarvänliga lösningar”

säger John Elliot, marknadschef på 3nine.

Vår IoT-lösning förenklar vardagen

Under Elmia Industrimässor smyglanserades lösningen redan förra året. Sedan dess har webblösningen förfinats och 3nine står nu i startgroparna för en nordisk lansering av den digitala plattformen.
Sandvik är första kunden som har fått möjligheten att prova på webbgränssnittet och de ser att verksamheten har vunnit mycket på implementeringen av IoT-lösningen. Eftersom FoU avdelningen ligger i Sandviken har man sett potentialen i att kunna kombinera data som man får utav 3nine med annan data från bearbetningsprocessen. På så sätt har man fått fram många viktiga underlag för forskningsarbetet. Fjärrövervakningen har dessutom förenklat vardagen för operatören på Sandvik som får varningar och larm omedelbart via webben. De använder lösningen för att bland annat också mäta vibrationerna på maskinverktygen och pH-värdet på skärvätskan. På så sätt kan de se direkt vilka åtgärder som behöver göras och får även en detaljerad kontinuerlig uppsikt på kvalitén av skärvätskan.