Heemskerk Fijnmechanica

Väljer i framtiden 3nines oljedimavskiljare till alla sina verktygsmaskiner efter att ha tröttnat på traditionella filterlösningar med ständiga underhållsbehov.

Heemskerk Fijnmechanica investerade i sex stycken oljedimavskiljare från 3nine och är mycket nöjda med resultatet – ren luft och lågt underhållsbehov.

Det holländska familjeföretaget Heemskerk Fijnmechanica har en maskinpark på cirka 50 CNC maskiner och lika många anställda. De är specialiserade inom CNC svarvning och fräsning och tillverkar högkvalitativa komponenter utifrån en mängd olika kundspecifikationer. På Heemskerk Fijnmechanica är det viktigt med en god och hälsosam arbetsmiljö. Först och främst för medarbetarnas skull, men utöver det finns det stora effektivitetsfördelar med att rena verkstadsluften. I alla fall när man hittat rätt utrustning för att göra det, menar Lucien Heemskerk.

Den traditionella filterlösningen byts ut

Efter att ha provat på en rad olika filterlösningar insåg Lucien Heemskerk att mycket tid och pengar årligen gick till att underhålla systemen. Heemskerk Fijnmechanica kom i kontakt med 3nines oljedimavskiljare via företaget Glavitech (3nines distributör i Benelux området) och investerade i slutet av 2016 i sex stycken oljedimavskiljare från 3nines BLUE LINE serie. Efter ett halvår i drift kan de konstatera att de är mycket nöjda med resultatet.

När vi mätte luften som kom ut från oljedimavskiljaren blev vi chockade, på ett positivt sätt. Vi kunde se ett värde av 0,004 mg / m³, medan vi med det gamla systemet fick värden upp till 14 mg / m³.

– Lucien Heemskerk.

En stabilare verktygsmaskin

Förutom en märkbart bättre luft i verkstaden har de också uppmärksammat en lägre och jämnare temperatur inne i verktygsmaskinen samt ca 10°C lägre temperatur i skärvätsketanken. En lägre konstant temperatur betyder en stabilare verktygsmaskin när det kommer till precision samt en renare skärvätska som håller längre. Att oljedimavskiljarna har fungerat felfritt och utan underhållsbehov trots att de är installerade på svåra applikationer. Till exempel på en Nakamura Tome CNC svarv som körs dygnet runt har övertygat Lucien Heemskerk om att varje ny verktygsmaskin ska installeras med en 3nine oljedimavskiljare i framtiden.

Se hur andra har installerat sina 3nine oljedimavskiljare.


Heemskerk Fijnmechanica B.V.
Coenecoop 645
2741PV Waddinxveen
Nederländerna
Tel: +31 182 647 010
E-post: [email protected]
www.heemskerkfijnmechanica.nl/