Kan en oljedimavskiljare bidra till lägre termisk expansion vid CNC-bearbetning?

Termisk tillväxt under bearbetningsprocesser utgör en utmaning för såväl operatörer som produktionschefer att hantera. Den värme som alstras under bearbetningsprocessen kan påverka arbetsstycket och verktyget och därmed den färdiga produkten. Dessutom bidrar fluktuationer i omgivande temperatur i verkstadslokalen till detta problem, särskilt i anläggningar utan klimatkontroll, och tvingar operatörerna att utföra fler manuella justeringar under dagens lopp.

Sedan många år tillbaka har tillverkare av verktygsmaskiner utvecklat olika lösningar för att hantera och stabilisera värmeutveckling under bearbetningsprocesser.
Luftutsugning är en aspekt, som inte alltid är tydlig när man diskuterar lösningar för att hantera värmeutveckling. Under bearbetningsprocessen extraherar en oljedimavskiljare kontinuerligt luften från maskinverktyget och på så sätt minskar termisk expansion vilket i sin tur stabiliserar temperaturen i verktygsmaskinskabinen. Däremot så kommer valet av teknik för rening av oljedimma spela en avgörande roll i hur man lyckas uppnå en stabil temperatur över tid.

Vår kund Heemskerk tjänar som ett gott exempel. De noterade ett väsentligt temperaturfall på tio grader efter att ha ersatt sina mekaniska filter för med oljedimavskiljare från 3nine. Men mest anmärkningsvärt var ändå att temperaturen förblev konstant över tid.

En rimlig förklaring till detta har att göra med de mekaniska filter man använde innan man bytte ut till 3nines oljedimavskiljare. Filtren som var installerade på en Nakamura Tome CNC-svarv som kördes dygnet runt blev snabbt igensatta. I takt med att de blev igensatta ökar tryckfallet vilket oundvikligen leder till en försämring av luftutsug och därmed bidrog till temperaturfluktuationer i bearbetningskabinen. 3nines teknik däremot separerar kontinuerligt partiklar så små som 1 μm ur luften. Slutfiltret, som 3nine använder kommer därför att enbart fånga in de minsta partiklarna vilket gör att filtret har en väldigt lång livslängd. Detta möjliggör ett konstant utsug där temperaturen kommer att förbli stabil över tid.